Tanórán kívüli oktatás

A Goldmark Károly Művelődési Központ sikeresen pályázott a TÁMOP Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázati felhíváson.
Projektünk címe: “Tanórán kívüli oktatás a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezésében”.
A megvalósítás időszaka: 2012. szeptember 1-től 2014. február 28-ig tart.

A Goldmark Károly Művelődési Központ a projekt keretében 12 együttműködési megállapodást kötött Keszthelyen és térségében óvodai és iskolai feladatellátási helyekkel annak érdekében, hogy a tanórán kívüli oktatáson keresztül kapcsolódjon be a formális oktatásba.

A projekt célja az együttműködő 12 nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek megvalósítása, olyan új kínálat létrehozása, melyre a szükségletfelmérés szerint egyértelműen igény mutatkozik.

A támogatott tevékenységi formákon (heti és havi szakkörök, tehetséggondozás, versenyek, vetélkedők, témanap, témahét) keresztül olyan hosszú távú együttműködéseket valósítunk meg, melyek fenntartható módon biztosítják a kulturális tudás átadását.
Az egyes alkalmakon összesen több mint 400 tanuló vesz részt, és mivel a bevont intézmények (5 iskola, 7 óvoda) közül 3 feladatellátási helyen a gyermekek legalább 30%-a hátrányos helyzetű, a projekt jelentős hatást gyakorol az esélyegyenlőség érvényesítésére is.

A projektben együttműködő intézmények:

Iskolák:
Csány-Szendrey ÁMK
Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagintézmény
Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola
Szabó István Általános Iskola és Óvoda Cserszegtomaj (Iskolai Feladatellátási Hely)

Óvodák:
Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda
Gagarin utcai Napközi Otthonos Tagóvoda
Kísérleti utcai Napközi Otthonos Tagóvoda
Sopron utcai Napközi Otthonos Tagóvoda
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda
Vörösmarty utcai Napközi Otthonos Tagóvoda
Szabó István Általános Iskola és Óvoda Cserszegtomaj (Óvodai Feladatellátási Hely)

tankivokt

Scroll To Top